Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

10/11/2011, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/11/2011

16.11.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)          Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για την έγκριση Σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χανίων

2)          Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας

3)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Πεζοδρόμηση Τσουδερών-Μουσούρων-Χρυσάνθου Επισκόπου) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2011

4)          Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων κλπ αδρανών υλικών

5)          Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή στη Σχολική Επιτροπή της Α/βαθμιας εκπαίδευσης, η οποία εφήρμοσε το Πρόγραμμα «Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος» για το οικονομικό έτος 2011 και το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2011

6)          Επικαιροποίηση της με αριθμό 149/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου για την ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 100555 στο ΟΤ1250

7)          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων - Α’ φάση 2007»

8)          Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής Δ.Δ. Δαράτσου»

9)          Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Βουλγαράκης Αποστόλης)

10)    Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με την προσθήκη στην παράγραφο Α εδάφιου (δ) λειτουργίας Σφαγείων και την συμμετοχή της ΚΥΔΩΝ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία με το αυτό αντικείμενο

11)    Έγκριση της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, αναφορικά με τον κοινωφελή χαρακτήρα των Σφαγείων