Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

8/9/2011, ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ κ. Μ. ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

08.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:09

«Η σημερινή διαδικασία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάδειξη των νέων θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης αλλά και χώρας.

Είμαι πεπεισμένος, ότι ο ρόλος της ΠΕΔ Κρήτης θα είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προώθηση σημαντικών θεμάτων της Αυτοδιοίκησης που η λύση τους δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί από την Κυβέρνηση αλλά και για την επιτάχυνση των έργων του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σταθερή επιδίωξη μας παραμένει η καθιέρωση μιας ρεαλισιτκής πολιτικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα δίδει λύσεις στα πολλά και σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τους Ο.Τ.Α. και η οποία θα τοποθετεί στο επίκεντρο των πολιτικών σε επίπεδο Κρήτης την πραγματική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους πολίτες αλλά και τους συναδέλφους μου στην Αυτοδιοίκηση, ότι η προσπάθεια αυτή θα προχωρήσει χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, με συλλογικότητα και ευθύνη για να κάνουμε πράξη την Αποκεντρωμένη, Αυτόνομη και Οικονομικά Αυτοδύναμη Αυτοδιοίκηση.

Είμαι βέβαιος ότι με την στήριξη και την ενεργό συμμετοχή όλων, θα καταστήσουμε τον παρεμβατικό μας λόγο ακόμα πιο ισχυρό και το ρόλο μας στις εξελίξεις που μας αφορούν, αδιαπραγμάτευτο, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Γιατί πιστεύουμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι πλέον έτοιμη, λειτουργικά και οργανωτικά, να συνδιαμορφώνει και να κατοχυρώνει με επάρκεια το δικό της μερίδιο στις κοινές προσπάθειες διεύρυνσης και βελτίωσης των Τοπικών Δημοσίων Αγαθών.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι μια ΠΕΔΚ πρωτοπόρα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Αυτοδιοικητικό Κίνημα.

Ένα Συλλογικό Όργανο που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου μας.»

p1

p2