Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

04/10/2011,Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

04.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 10η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Προεγκρίσεις αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  2. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Δ.Σ. Σούδας
  3. Εκ νέου έγκριση 3ου Πρακτικού Επ. Κυκλ. Θεμάτων μετά από έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  4. Κανονισμός Διαχ/σης & Λειτουργίας  Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων
  5. Χορήγηση αδειών μικροεπισκευών
  6. Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων

Α) Ψιλικά και  καφέ αναψυκτήριο ιδιοκτ. Ελ. Πανταζόγλου στον Μακρύ Τοίχο

Β) Καφε Μπαρ ιδιοκτ. Ντακάκη – Βουρεξάκη Ο.Ε. στον Κάτω Σταλό

Γ) Αναψυκτήριο ιδικτ. Ευτ. Κατάκη στον ανατολικό κολπίσκο των Αγίων Αποστόλων

  1. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων
  2. Τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλης

Α) Αίτηση Κ. Σαριδάκη για τροπ/ση στο Ο.Τ. 722 του Σχ. Πόλης Κουμπέ Μουρνιών

Β) Αίτηση Ι.Μ.Κ.& Α. περί χαρακτηρισμού ως πεζόδρομου τμήματος οδού που διέρχεται μπροστά από τον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου