Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 30/08/2011 09:08

30/08/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  2. Πρακτικό Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων
  3. Γεωμετρικές μεταβολές Ακινήτων
  4. Χορήγηση αδειών μικροεπισκευών
  5. Χορήγηση ή μη  Οικοδομικής άδειας
  6. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων