Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

4/7/2011, «370 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους διεκδικεί ο Δήμος Χανίων: μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας»

04.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

Την πρόσληψη 370 ανέργων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα στο Ν. Χανίων - και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 - διεκδικεί ο Δήμος Χανίων.

 

Οι συνολικές θέσεις του εν λόγω προγράμματος ανέρχονται για το Ν. Χανίων σε 740 περίπου και οι άνεργοι που θα επιλεγούν με διαδικασία μοριοδότησης, θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους φορείς που έχουν εκδηλώσει συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα – μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χανίων - για συνολικό διάστημα 5 μηνών με πλήρη ασφάλιση στη διάρκεια ενός έτους.

 

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011 τη συμφωνία συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» στην οποία συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Χανίων - πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Ι. Μαργαρώνης - και η οποία και θα είναι ο δικαιούχος φορέας του εν λόγω προγράμματος για το Νομό Χανίων

 

Ο Δήμος Χανίων, ως συμπράττων φορέας με την ως άνω Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, θα αναλάβει την υλοποίηση 29 συνολικά προγραμμάτων και δράσεων με κοινωφελή χαρακτήρα στα όρια του νέου Δήμου Χανίων, χωρισμένους σε 9 θεματικούς τομείς παρέμβασης (φυσικό περιβάλλον, αστικό περιβάλλον, κοινωνικός τομέας, δημόσια υγεία, αθλητισμός, τουρισμός, πολιτισμός, εκπαίδευση, προώθηση απασχόλησης) τοπικού χαρακτήρα. Μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων του Δήμου Χανίων περιλαμβάνονται: έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων και ρεμάτων, υπηρεσίες φροντίδας - μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών, κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, δράσεις για παιδιά και νέους, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α.

 

Η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων στο Δήμο Χανίων, όπως τόνισε ο κ. Σκουλάκης «θα συμβάλλει σημαντικά τόσο την ενίσχυση της απασχόλησης άνεργων συμπολιτών μας - νέων, γυναικών και ΑμεΑ, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο όπως η σημερινή όσο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες».

 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος

Για να ενταχθεί ένας άνεργος στις δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
  • Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:

  • σε μακροχρόνια ανέργους
  • σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα
  • ανεργίας
  • σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία

 

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.