Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

26/05/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

26.05.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

O Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσιες τακτικές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθούν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 30η ημέρα Δευτέρα και 31η ημέρα Τρίτη  του μηνός Μαϊου  έτους 2011.

Οι συνεδριάσεις θα γίνουν στις 10.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 30-5-2011

1.Διεξαγωγή Διαγ/σμού Ομπρελών

2 Εγκρίσεις όρων Διακ/ξεων

3.Εντολές στη Νομική Υπ/σία

4. Κατακυρώσεις Διαγ/σμών

5.Ψηφίσεις πιστώσεων

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 31-5-2011

1.Διεξαγωγή Διαγ/σμών  Καντινών – Αναψυκτηρίων

2 Εγκρίσεις όρων Διακ/ξεων

3.Εντολές στη Νομική Υπ/σία

4. Κατακυρώσεις Διαγ/σμών

5.Ψηφίσεις πιστώσεων