Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

9/8/2011, Σε διαβούλευση ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων

09.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Από το Δήμο Χανίων γίνεται γνωστό ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), με τον οποίο καθορίζεται το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Το σχέδιο του νέου Οργανισμού βρίσκεται αναρτημένο - από τις 1/8/2011 - στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) μέσω της οποίας ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μελετήσει τον Οργανισμό και ακολούθως να υποβάλλει τις προτάσεις/παρατηρήσεις του - έως και τις 15/8/2011 - με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gengram@chania.gr (υπόψη: Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Κουρή)

Τέλος σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Χανίων υιοθετεί μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης για την εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και φορείς να καταθέσουν προτάσεις και απόψεις συμβάλλοντας στην βέλτιστη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.