Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

02/05/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

02.05.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   6η  του μηνός ΜΑΪΟΥ  έτους 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: κ. Δήμαρχο

              Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

     Αντ/ρχο Χανίων κ.Κων/νο Πρωτοπαπαδάκη

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Διαγ/σμός επαναδ/σης κατ/των Κ.Δ.Α.

2.Εγκρίσεις όρων διακ/ξης διαγ/σμών

3.Ψηφίσεις πιστώσεων

4. Εντολές στη Νομική Υπηρεσία

5. Κατακυρώσεις διαγ/σμών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ