Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

09/12/2011, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/12/2011

15.12.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/12/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  102957/9-12-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Ασφαλτικά – Δημ. Οδοποιία 2010)

 

2)Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου» σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δ. Χανίων)

 

3)Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Απαλλοτριώσεις στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας)

 

4)Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Ανακαινίσεις Διαρρυθμίσεις Δημοτικού Κτιρίου ΚΑΠΗ Δαράτσου)

 

5)Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Κλαδέματα στις Δημοτικές Ενότητες)

 

6)Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 1011/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

 

7)Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Δ’ δόσης 2011 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων

 

8)Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής αντικειμένων σε εφαρμογή του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006

 

9)Λύση λειτουργίας ΣΕΔΗΚ ως Ν.Π.Δ.Δ. και συνέχισή του με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

 

10)Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Χανίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

 

11)Αποδοχή χρηματικού ποσού (δωρεά) από τον Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης μελών του Ινστιτούτου Καταναλωτών Συν. Μελών Ιν.Κα.Π.Ε., για την διοργάνωση του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2011-2012

 

12)Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

 

13)Αιτήματα περί μειώσεων μισθωμάτων αιγιαλών

 

14)Επιστροφή παραβόλου άδειας παραμονής αλλοδαπού

 

15)Επιστροφή παραβόλων άδειας λειτουργίας καταστημάτων

 

16)Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης του κ. Δημάρχου, του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Πρωτοπαπαδάκη και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Βλαζάκη

 

17)Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης του κ. Δημάρχου, του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Λειψάκη και του Γενικού Γραμματέα κ. Γαβριήλ Κουρή

 

18)Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων κ. Γαβριήλ Κουρή

 

19)Τοποθέτηση ή μη αναμνηστικής πλάκας στην οδό Κόρακα πεσόντος εν υπηρεσία υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος

 

20)Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών

 

21)Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων

 

22)Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

 

23)Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

 

24)Καθορισμός αριθμού αδειών για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο για το έτος 2012

 

25)Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας της Ελευθερίας Παυλαντωνέα στην οδό Κνωσού στο Ο.Τ. 367 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων

 

26)Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών και υποβολής αιτήσεως προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ του Δήμου Χανίων.

 

27)Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής για τη βράβευση με τη «Γαλάζια Σημαία 2012» των Ακτών του Δήμου Χανίων.

 

28)Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη 5 ερευνητικών γεωτρήσεων στο Παλιό Τελωνείο Χανίων»

 

29)Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου»

 

30)Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Υγρομόνωση – Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου Δήμου Χανίων»

 

31)Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο δυτικό τμήμα της Παλιάς Πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναερίου δικτύου ΔΕΗ) – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών»

 

32) Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδέματα και ξεχορταριάσματα στη Δημοτική Ενότητα Χανίων του Δήμου Χανίων»

 

33)Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδέματα και ξεχορταριάσματα στη Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων»

 

34)Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδέματα και ξεχορταριάσματα στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων»

 

35)Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδέματα και ξεχορταριάσματα στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιών του Δήμου Χανίων»

 

36)Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδέματα και ξεχορταριάσματα στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων»

 

37)Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδέματα και ξεχορταριάσματα στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου του Δήμου Χανίων»

 

38)Βεβαίωση παραλαβής της μελέτης «Στατική Μελέτη Πλατείας Δεξαμενής Νεροκούρου»

 

39)Αποζημίωση γης στο Ο.Τ. 133α, ιδιοκτησία 070202 σχεδίου πόλεως «ΠΕ1-Π.Σούδα» (Ντενεκετζή Ελένη)

 

40)Αποζημίωση γης στα ΟΤ 141,146,166,167,168 και 165, ιδιοκτησίες 090317, 090220, 070253, 070217α σχεδίου πόλεως Π.Ε.1 Σούδα και προσκύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου (διάβασης) προς την ιδιοκτησία 090220 στο ΟΤ 166 σχεδίου πόλεως Π.Ε.1 Σούδα (Χατζηκοκολάκη)

 

41)Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. Γ634 (Δριμπούκης Κων/νος)

 

42)Συμβιβαστική προσκύρωση (Αποστολάκη Γεωργία)

 

43)Συμβιβαστική προσκύρωση (Μαρία Παντελάκη-Χαρίση)

 

44)Συμβιβαστική προσκύρωση (Χαράλαμπου Παντελάκη)

 

45) Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ» στην κατασκευή τμήματος του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2010» Δήμου Χανίων, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου

 

46) Εισήγηση επί ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας)

 

47)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2010»

 

48)Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Δημαρχείο Ακρωτηρίου (Β’ Φάση)» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

 

49)Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του 2ου υποέργου με τίτλο «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ στο κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης» της πράξης «Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών» και όρων υπογραφής σχετικής σύμβασης με ΔΕΗ

 

50)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Παπαδιανών, Πλατυβόλας, Κάμπων, Δρακώνας» του πρώην Δήμου Κεραμειών

 

51)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου Αγ. Γερασίμου Δ.Δ. Νεροκούρου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)

 

52)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δ.Δ. Μουρνιών» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)

 

53)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υλοποίηση σχεδίων πόλης Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

 

54)Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μυλωνάκης)