Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 09/06/2011 01:06

09/06/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 10η  Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09.00π.μγια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Ψηφίσεις πιστώσεων

2 Εγκριση Σύμβασης Χρησιδανείου ακινήτου στη Νέα Χώρα

3. Κατακυρώσεις Διαγ/σμών