Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

5/5/2011, Αιτήσεις στη ΔΕΥΑΧ για σύνδεση με αγωγό αποχέτευσης

05.05.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, γίνεται γνωστό προς τους Δημότες Χανίων των Δημοτικών Ενοτήτων Σούδας - Ελ. Βενιζέλου-Θερίσου, ότι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης, όπου αυτός έχει κατασκευαστεί, στα γραφεία των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων.

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες, χορήγηση έντυπης αίτησης και παραλαβή των δικαιολογητικών :

 

Δημοτική Ενότητα Σούδας : Δρακάκη Αργυρώ τηλ. 2821341200

Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου : Παπαδάκης Νίκος Τηλ. 2821343803

Δημοτική Ενότητα Θερίσου : Λεβεντάκη Αφροδίτη Τηλ. 2821341400-41411

 

Συνημμένα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση είναι :

 

1.      Αντίγραφο Οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την πολεοδομία του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ή άλλο στοιχείο που να βεβαιώνει την νομιμότητα του κτιρίου, επικυρωμένο από την πολεοδομία του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

2.      Αν το κτίριο στερείται Οικοδομικής Αδείας , βεβαίωση από τη ΔΕΗ ότι ηλεκτροδοτείται πριν από τον Οκτώβριο 1994.  Στην περίπτωση αυτή κατάθεση και υπεύθυνης δήλωσης .

3.      Αντίγραφο λογαριασμού  ή λογαριασμών νερού του κτιρίου.

4.      Για πολυώροφα κτίρια και για σωστότερο επιμερισμό του κόστους στους ιδιοκτήτες. Πίνακα Οριζοντίου  Ιδιοκτησίας.