Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

4/7/2011, Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Χανίων στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGILE στην Κέρκυρα

04.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος AGILE  που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2011 στην Κέρκυρα, συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Χανίων αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών θεμάτων, Γαβριήλ Μαρινάκη και την προϊσταμένη του τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Πολυχρονάκη Σεβαστή.

Το ερευνητικό πρόγραμμα AGILΕ  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ), το οποίο χρηματοδοτεί καινοτόμες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.  

Στο εν λόγω πρόγραμμα εκτός από τον Δήμο Χανίων συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (συντονιστής έργου), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνιας (ΗΠΑ), το Ινστιτούτο Fraunhofer (Γερμανία), η ΣΙΕΜΕΝΣ ΕΛΛΑΣ, η ισπανική εταιρεία Sociedad Iberica de Contsrucciones Electricas SA και η ισραηλινή εταιρεία AFCON Software and Electronics Ltd. Οι συμμετέχουσες φορείς ανήκουν στους πρωτοπόρους διεθνώς σε ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης.

Το έργο AGILE, πραγματεύεται τη δημιουργία νέων συστημάτων ελέγχου για την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία συστημάτων ελέγχου μεγάλης κλίμακας. Στα πλαίσια του έργου θα γίνει εφαρμογή των νέων μεθοδολογιών σε δύο μεγάλης κλίμακας συστήματα: στο κυκλοφοριακό δίκτυο του Δήμου Χανίων με σκοπό τη βέλτιστη αυτόματη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, και σε ένα κτήριο στο Kassel της Γερμανίας με σκοπό την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω έξυπνων στρατηγικών ελέγχου.

Στο AGILE, ο Δήμος Χανίων θα είναι υπεύθυνος για την παροχή των δεδομένων κυκλοφοριακών φόρτων, την επίβλεψη της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων τόσο κατά την περίοδο των δοκιμών όσο και κατά την περίοδο μόνιμης λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.agile-fp7.eu.

photo