Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

11/1/2011, Θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδρίασης Δ.Σ. Χανίων της Δευτέρας 17 Ιανουαρίου 2011

11.01.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανιων  την  17η  Ιανουαρίου 2011  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

 

1)   Εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών του Δήμου Χανίων

2)   Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Χανίων (άρθρου 8 του Ν. 3463/2006)

3)   Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 698/2009 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το έργο «Επισκευή – επανάχρηση κτιρίων πλατείας Αγ. Τίτου» - ορισμός εκπροσώπων

4)   Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 699/2009 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το έργο «Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων» - ορισμός εκπροσώπων

5)   Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 700/2009 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το έργο «Επισκευή – επανάχρηση Παλιού Δημαρχείου Δήμου Χανίων» - ορισμός εκπροσώπων

6)   Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

7)   Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

8)   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Χανίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων

9)   Ορισμός επιτροπής αυθαιρέτων

10) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011

11)  Ορισμός επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2011

12)  Ορισμός επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ευθείας αναθέσεων ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011

13)  Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2011

14)  Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης για το έτος 2011

15)  Συμμετοχή σε σεμινάριο των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Χανίων

16)  Επάρκεια Υλικοτεχνικής Υποδομής και Προσωπικού Δ/νσης Πολεοδομίας

17)  Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου

 

                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΦΑΡΗ