Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

13/4/2011, Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην ημερίδα για την Υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού JESSICA

13.04.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04

Στην ημερίδα που διοργανώνεται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την πρωτοβουλία ‘JESSICA’ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), θα συμμετάσχει ο Δήμος Χανίων, δια του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κώστα Πρωτοπαπαδάκη και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρή.               

Η ημερίδα διεξάγεται στο Ηράκλειο την Πέμπτη 14 Απριλίου και σε αυτή θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού JESSICA, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων ενώ επίσης θα διαμορφωθούν δίκτυα  προώθησης συνεργασιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.