Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

15/4/2011, Επαφές Δήμου Χανίων με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Για την ένταξη του έργου της Δημοτικής Αγοράς στο χρηματοδοτικό μηχανισμό «JESSICA»

15.04.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Επαφές με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Χρ. Κοντογεώργο και  Ηλ. Παπαγεωργίου, είχαν – στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας που διεξήχθει την Πέμπτη 14 Απριλίου στο Ηράκλειο για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica - ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κώστας Πρωτοπαπαδάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων κ. Γαβριήλ Κουρής, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες ένταξης του έργου της αποκατάστασης και ανακαίνισης της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, στο νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης.

 

Όπως μάλιστα τονίστηκε στην εκδήλωση και από την διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, κα. Μαρία Κασωτάκη «το έργο της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων αποτελεί ένα από τα πλέον επιλέξιμα έργα αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης».

 

Παράλληλα, από τους εκπροσώπους του Δήμου Χανίων τέθηκε και το έργο της προσθήκης πέντε υπέργειων ορόφων στο υφιστάμενο κτίριο του σταθμού αυτοκινήτων της δημοτικής εταιρείας ΚΥΔΩΝ.

 

Στην ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Jessica Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης και Κουρής είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα δομικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του εν λόγω χρηματοδοτικού μηχανισμού, τους κανόνες επιλεξιμότητας των έργων, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων αλλά και για την εμπειρία εφαρμογής του προγράμματος Jessica απο άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

«Τι είναι το Jessica;»

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής Jessica, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη - μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ε.Ε. μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή και εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και εάν είναι απαραίτητο μέσω Ταμείων Συμμετοχών (holding founds).

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει με το ποσό των 15 εκατ. ευρώ στη διαμόρφωση του ελληνικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου του Jessica.

 

p1