Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

11/10/2011, Έργα σχολικής στέγης στον Δήμο Χανίων: Ανακοινώσεις σε συνέντευξη Τύπου, του Δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη

11.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Έργα που αφορούν στον τομέα της σχολικής στέγης, έχει προγραμματίσει και προωθεί προς υλοποίηση ο Δήμος Χανίων, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 στο Δημοτικό Κατάστημα, ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

 

Όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο «επισκευή - συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €, ενώ με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων (πράσινα σχολεία) ο Δήμος ενέταξε δύο σχολεία, μέσω του ΟΣΚ, στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΚΑ.

 

Επισκευή – συντήρηση σχολείων

 

Πιο αναλυτικά, αναφερόμενος ο κ. Δήμαρχος, στο έργο «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων» επεσήμανε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Δήμου Χανίων. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών-Δημοτικό Στερνών: Καθαίρεση κεραμοσκεπής και ψευδοροφής και κατασκευής νέας.

- 3ο-4ο Γυμνάσιο Χανίων: Κατασκευή υγρομόνωσης.

- 14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Επισκευή W.C. (πλακάκια-πόρτες-λεκάνες-νιπτήρες).

- 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού οροφής.

- 1ο Δημοτικό Χανίων-Νηπιαγωγείο Ποτιστηρίων: Κατασκευή υγρομόνωσης.

- 16ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Κατασκευή  κουφωμάτων αλουμινίου.

- 6ο  Γυμνάσιο- 4ο Λύκειο Χανίων: Επισκευή αντικεραυνικού δικτύου προστασίας-σιδηρά κιγκλιδώματα.

- 2ο Δημοτικό Ν. Κυδωνίας: Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων-επισκευή στέγης προκάτ αιθουσών.

- Γυμνάσιο Δαράτσου: Καθαίρεση ετοιμόρροπων επιχρισμάτων και κατασκευή νέων.

- Ε.Π.Α.Λ.-Σ.Ε.Κ. Ελ. Βενιζέλου: Επισκευή αντικεραυνικού δικτύου προστασίας.

Επίσης σε σχολεία του Δήμου που θα κριθεί απαραίτητο θα γίνει χρωματισμός τοίχων με πλαστικό χρώμα, βερνικοχρωματισμός σιδηρών & ξύλινων επιφανειών ( κιγκλιδώματα-κουφώματα)

 

«Πράσινα σχολεία»

 

Εξάλλου, μετά από δύο συναντήσεις του Δημάρχου Χανίων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου με τον Πρόεδρο του ΟΣΚ κ. Κερχουλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δρούλια αλλά και την αποστολή από τον Δήμο Χανίων στον Ο.Σ.Κ. ολοκληρωμένων φακέλων, αποφασίστηκε η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα σχολεία),  του 9ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου. Οι παρεμβάσεις, προϋπ. 314,759,00 €, προβλέπουν: Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα, μόνωση της στέγης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα χαμηλής κατανάλωσης, αναβάθμιση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα, τοποθέτηση ανεμιστήρων για τεχνητό αερισμό, τοποθέτηση σκιαδίων στα παράθυρα και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 ΚWp.

 

Σημειώνεται ότι από όλους τους Δήμους της Ελλάδας πλην Αττικής εντάχθηκαν μέσω του Ο.Σ.Κ. συνολικά 8 σχολεία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκ των οποίων τα 2 είναι από τον Δήμο Χανίων.

 

«Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ο.Σ.Κ. για την άψογη συνεργασία με τον Δήμο και κυρίως τους Συλλόγους γονέων των δύο σχολείων οι οποίοι ανέλαβαν, σε συνεννόηση με το Δήμο, την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, την προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και την ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων των δύο σχολείων, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και κόστος για το Δήμο», τόνισε στο σημείο αυτό ο κ. Σκουλάκης.

 

Επιπροσθέτως, συνέχισε ο Δήμαρχος Χανίων, είχε υποβληθεί  το 2009 πρόταση (από την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. σε συνεργασία με τον πρώην Δήμο Ελ. Βενιζέλου) για ένταξη στο ίδιο πρόγραμμα, του Δημ. Σχολείου Χρυσοπηγής και το 1ου Δημ. Σχολείου Πασακακίου,  όμως το πρόγραμμα δεν προχώρησε.

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.) επικαιροποίησε τις μελέτες των δύο σχολείων, συνέταξε εξ’ αρχής την μελέτη για το Νηπιαγωγείο Τσικαλαριών και υπέβαλε και τα τρία σχολεία το 2011 για ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα σχολεία (προϋπ. έργων  1.025.000,00€).

 

Έργα  μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

 

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα έργα τα οποία προγραμματίζονται να υλοποιηθούν από τον Ο.Σ.Κ. μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα  (Σ.Δ.Ι.Τ.) ο Δήμαρχος Χανίων επεσήμανε ότι αφορούν: το 4ο Γυμνάσιο Χανίων, το 2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου, το 2ο Δημοτικό Νέας Κυδωνίας και το 2ο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας (συνολικού προϋπ. 20.000.000,00 €)

 

Τα έργα αυτά είχαν προγραμματιστεί και προετοιμαστεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων σε συνεργασία με τους πρώην Δήμους Χανίων, Ακρωτηρίου και Νέας Κυδωνίας και ο Δήμος Χανίων διευθέτησε και ολοκλήρωσε τις εκκρεμότητες που υπήρχαν σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ.

 

Η προκήρυξη από τον Ο.Σ.Κ. του διαγωνισμού για την κατασκευή των σχολείων (συνολικά 15 σχολεία στην Κρήτη) μέσω ΣΔΙΤ και με προθεσμία περαίωσης δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης,

αναμένεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2012, λόγω της συγχώνευσης του ΟΣΚ Α.Ε με την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε  και την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

 

«Το 2ο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας είχε αρχικά εξαιρεθεί από τον προγραμματισμό του Ο.Σ.Κ., όμως μετά από συνάντησή μας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Κ. κ. Δρούλια και την διευθέτηση των προβλημάτων που υπήρχαν, το έργο ξαναεντάχθηκε», είπε ο κ. Δήμαρχος.

 

Επισκευή πρώην Γυμνασίου Μουρνιών

 

Επίσης στην ίδια συνέντευξη, ο Δήμαρχος Χανίων, γνωστοποίησε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκπόνησε την μελέτη «Διαρρύθμιση και επισκευή πρώην Γυμνασίου Μουρνιών» προϋπολογισμού 260.000,00 € και θα δημοπρατήσει άμεσα το έργο προκειμένου, να μεταστεγαστεί εκεί το Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων που για πολλά χρόνια φιλοξενείται σε απαράδεκτες συνθήκες σε τμήμα του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας.

 Σημειώνεται ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

 

Προμήθεια 5 αιθουσών προκάτ

 

Εξάλλου, μετά από δύο συναντήσεις του Δημάρχου Χανίων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Χανίων με τον Πρόεδρο κ. Κερχουλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δρούλια του Ο.Σ.Κ., εξασφαλίστηκε και εστάλη στο Δήμο στις 21/9/2011 η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. για έκτακτη επιχορήγηση με το ποσό των 90.000,00 € με τον Φ.Π.Α. για την προμήθεια 6 αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων.

 

Ο Δήμος Χανίων, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σκουλάκης θα προκηρύξει άμεσα το διαγωνισμό για την προμήθεια 5 αιθουσών προϋπολογισμού 73.800,00 € με τον Φ.Π.Α., οι οποίες θα τοποθετηθούν: 2 στο Μουσικό Γυμνάσιο, 2 στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων και 1 στο πρώην Γυμνάσιο Μουρνιών στο οποίο θα μεταστεγαστεί το Ειδικό Γυμνάσιο.

 

Προμήθεια 3 χώρων υγιεινής (W.C.)  προκάτ

 

Επίσης, ο Δήμος Χανίων θα προκηρύξει άμεσα το διαγωνισμό για την προμήθεια 3 χώρων υγιεινής (W.C.) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής προϋπολογισμού 20.000,00 € με τον Φ.Π.Α. από ίδιους πόρους, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων.

Τα 3 W.C. θα τοποθετηθούν στο Μουσικό Γυμνάσιο Χανίων, στο 2o Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών και στο Δημοτικό Σχολείο Παζινού.

 

Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων

 

Τέλος, όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Χανίων, τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και αναδόχου, για το έργο «Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων» προϋπολογισμού 5.150.000,00 €. Τα  έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στις 1/10/2010 από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και αφορά την ανέγερση τριώροφου κτιρίου με υπόγειο στο Κουμπελή συνολικού εμβαδού 3.390,24 τ.μ.

 

Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου η οποία θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

 

Σημειώνεται ότι στην συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν ακόμη η Αντιδήμαρχος Χανίων, αρμόδια σε θέματα Παιδείας Χρυσούλα Χατζηδάκη, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μιχάλης Κοτζαμιχάλης, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαράλαμπος Βογιατζόγλου και ο πολιτικός μηχανικός της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χανίων, Κώστας Μπροκαλάκης.

p1