Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

16/3/2011, Συστάθηκε στο Δήμο Χανίων η Επιτροπή για την καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων

16.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:03

Συστάθηκε, με απόφαση του δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη, η διαρκής συντονιστική επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ), η οποία είναι αρμόδια για την καταγραφή, τήρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων στο νέο Δήμο των Χανίων.

Η εν λόγω επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου Χανίων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους (πληροφορική, διαχείριση γεωπληροφορίας, μηχανικοί, νομικοί, κλπ) θα διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και θα αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας του Δήμου με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).