Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

24/2/2011, Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΔΩΝ Α.Ε.: Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

24.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, προχώρησε στον ορισμό του Δ.Σ. της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. Η θητεία της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. λήγει το αργότερο σε διάστημα τριών (3) μηνών μετά την αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. είναι τα εξής:

 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ιδιότητα

1

Πουλιδάκης Γεώργιος

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Μαυρεδάκης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Καραγιαννάκης Εμμανουήλ

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Δασκαλάκης Μιχαήλ

Μέλος

Ιδιώτης

5

Χαιρέτη Όλγα

Μέλος

Ιδιώτης

6

Ντογκάκης Ιωάννης

Μέλος

Ιδιώτης

7

Σταυρίδη - Δασκαλάκη Ισμήνη

Μέλος

Ιδιώτης

8

Μαρκατάτου Σοφία

Μέλος

Ιδιώτης

9

Βιρβιδάκης Σταύρος

Μέλος

Ιδιώτης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ιδιότητα

1

Δαμιανάκης Γεώργιος

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Καραμπινάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Κουτράκης Ιωάννης

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Βαλυράκη Γεωργία

Μέλος

Ιδιώτης

5

Καλογριδάκης Μιχαήλ

Μέλος

Ιδιώτης

6

Μπαλαδάκη-Βυζουκάκη Αφροδίτη

Μέλος

Ιδιώτης

7

Χατζησταύρος Πέτρος

Μέλος

Ιδιώτης

8

Ορφανίδου Χαρίκλεια

Μέλος

Ιδιώτης

9

Πατινιωτάκης Ιωάννης

Μέλος

Ιδιώτης