Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

11/2/2011, Στο πλαίσιο ενημερωτικής επίσκεψης της Περιφέρειας Κρήτης: Επαφές εκπροσώπων του Δήμου Χανίων στις Βρυξέλλες και ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων

11.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και τοπικών / περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση διαρθρωτικών επενδύσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο των ενημερωτικών επαφών και συναντήσεων που είχαν στις Βρυξέλες, εκπρόσωποι από την Περιφέρεια και τους τέσσερις μεγάλους Δήμους της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος), στο πλαίσιο επίσκεψης που διοργανώθηκε το διάστημα 8-10/2/2011 από την Περιφέρεια Κρήτης και σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Χανίων εκπροσωπήθηκε στην παραπάνω αποστολή, από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρή και τον Αντιδήμαρχο κ. Μανούσο Λιονάκη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με υπηρεσιακά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις εν εξελίξει στρατηγικές της Ε.Ε. για την διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης περαιτέρω συνεργειών και διαμόρφωσης δικτύων επικοινωνίας και πληροφόρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με τις ακολουθούμενες πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και να συζητήσουν παραδείγματα καλών ευρωπαϊκών πρακτικών (best practices) στους παραπάνω τομείς.

Στο πλαίσιο των επαφών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τόσο με την Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μαρία Δαμανάκη, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της αποστολής για τους άξονες προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και για θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου της, όσο και με τους Ευρωβουλευτές κ.κ. Σπύρο Δανέλλη, Γιώργο Σταυρακάκη (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργο Παπαστάμκο (ΝΔ) με τους οποίους τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης και συζήτησαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους στις Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν (Τουρισμός, Αγροτική Πολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο, Εξωτερική Πολιτική). Τέλος, υπήρξε συνάντηση και με τον Κρητικής καταγωγής Γερμανό Ευρωβουλευτή κ. Γιώργο Χατζημαρκάκη.

p1

p2