Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 04/04/2011 01:04

4/4/2011, Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον ιό της Γρίππης Α(Η1Ν1), του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας του Δήμου Χανίων

Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας του Δήμου Χανίων εξέδωσε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον ιό της Γρίππης Α(Η1Ν1), το οποίο μοιράστηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και το οποίο παραθέτουμε προς ενημέρωση των πολιτών.

Αρχεία

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(ΑΗ1Ν1)