Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

20/4/11, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων

21.04.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:04

 

 Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   29η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  έτους 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκρίσεις όρων διακ/ξης διαγ/σμών

2.Ψηφίσεις πιστώσεων

3. Εντολές στη Νομική Υπηρεσία

4. Παρατάσεις συμβάσεις διαγ/σμών

5. Απόφαση Γ.Γ. Π.Κ. για το διαγωνισμό της Αγίας Φωτεινής

6. Λύση σύμβασης μισθωτικής σχέσης Νο 38 κατ/τος Κ.Δ.Α/