Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

2/3/2011, Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης των παραλιών του νέου “Kαλλικρατικού” Δήμου Χανίων για το έτος 2011

02.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες τουριστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Χανίων, Νέας Κυδωνίας & Ακρωτηρίου, που έχουν το δικαίωμα απευθείας παραχώρησης χρήσης των παραλιών, ως όμορες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001)  και της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1038460/2439/Β0010 (ΦΕΚ 792/Α/29-4-2009), όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον στον Δήμο Χανίων για την παραχώρηση χρήσης των παραλιών για το έτος 2011, το αργότερο μέχρι 18/3/2011.

Στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες όμορων τουριστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα γίνει δημοπράτηση των παραλιών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Χανίων, Τμήμα Εσόδων, Θέμης Αμπατζής, τηλ. επικοινωνίας: 28213 41672.