Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 04/03/2011 03:03

4/3/2011, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 και του Άξονα 1 ‘’Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης‘’ σήμερα, Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011, υπεγράφη Σύμβαση προϋπολογισμού ύψους 430.590,22130.174,70 € μεταξύ του Δήμου Χανίων και της εταιρείας ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε., για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. 1ου υποέργου με τίτλο «Διαπλάτυνση – Διαμόρφωση οδού Πειραιώς».

Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο έργο ήδη έχει υπογραφεί σχετική Σύμβαση με την ΔΕΗ Χανίων για την υπογειοποίηση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου προϋπολογισμού ύψους 130.174,70 €.