Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 24/05/2011 02:05

22/5/11, Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων την 25η-5-11

Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 25η του μηνός Μαϊου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων χώρων
  2. Προεγκρίσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  3. Ανακλήσεις αποφάσεων Δημ.Επιτροπής που αναφέρονται σε ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
  4. Ανακλίσεις  αδειών λειτουργίας Καταστημάτων
  5. Γεωμετρικές μεταβολές