Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 25/01/2011 12:01

Πρόσκληση προς μέλη Οικονομικής Επιτροπής

        Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις  31 Ιανουαρίου  2010    ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 08.30 σε  συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής.

 

               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.      Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Χανίων για παράσταση στο ΣτΕ σε αίτηση ακύρωσης κατά της 15026/18-1-08 απόφασης Νομάρχη Χανίων «για την τροποποίηση της ισχύουσας έγκρισης περιβαντολογικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και συναφών πράξεων και αποφάσεων της διοίκησης.

 

                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

                                                                                                ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ