Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

29/8/2011, Εγκρίθηκε το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας & Φροντίδας στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση - Μεταξύ των ωφελούμενων και ο Δήμος Χανίων

29.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Εγκρίθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» - το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας & Φροντίδας στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» συνολικού προϋπολογισμού 473,056.00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ωφελούμενοι είναι οι τέσσερις μεγαλύτεροι Καλλικρατικοί δήμοι της Κρήτης μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χανίων (οι υπόλοιποι είναι οι δήμοι Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου)

 

Το έργο αφόρα την ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών

κοινωνικής πρόνοιας, την ενσωμάτωση και αξιολόγηση (υφιστάμενων και διεθνώς δοκιμασμένων) τεχνολογιών τηλεφροντίδας και τηλε-υγείας σε μορφή κατ’ οίκον τηλεπαρακολούθησης ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεφροντίδας προβλέπεται αρχικά να προσφερθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα  μη αυτοεξυπηρετούμενων ή μερικά αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων, με χρόνια νοσήματα (όπως καρδιοπαθείς, υπερτασικοί, κλπ) ανάμεσα στους εξυπηρετούμενους των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», με κριτήριο την ανάγκη κατ’ οίκον παρακολούθησης.

 

Μ. Σκουλάκης: «Αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προς τους δημότες μας»  

 

Όπως μάλιστα επισημαίνει ο Δήμαρχος Χανίων κ. Μανώλης Σκουλάκης «μέσω της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν ουσιαστικές βελτιώσεις στις διαδικασίες παροχής κατ’ οίκον φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς χρόνιων νοσημάτων, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών» προσθέτοντας πως «με το παρόν έργο ο δήμος Χανίων - αλλά και οι υπόλοιποι ωφελούμενοι δήμοι – στοχεύει να καθιερώσει «βέλτιστες πρακτικές» σχετικά με την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών ευρυζωνικών υπηρεσιών για την παροχή φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας στους δημότες μας και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου μας».

 

Τέλος σημειώνεται ότι – σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση - το συντονισμό υλοποίησης του όλου έργου θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου για λογαριασμό και των υπόλοιπων μεγάλων Δήμων της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου).