Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 02/08/2011 02:08

2/8/2011, Απάντηση Δήμου Χανίων σε Δημοσιεύματα για την Ανακατασκευή των Γραφείων στο Κτήριο της Οδού Κριάρη

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σε απάντηση των δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου αναφορικά με την ανακατασκευή των Γραφείων στο κτήριο της οδού Κριάρη κάνει γνωστά τα εξής: 

“Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, όπως χαρακτηριστεί το έργο «Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Δημοτικών Κτιρίων για μετακίνηση Υπαλλήλων εκτός δημαρχιακού μεγάρου Οδού Κυδωνίας» έκτακτο και κατεπείγον, επειδή κρίνεται αναγκαία η άμεση δημιουργία νέων χώρων εργασίας, απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το εν λόγω συμβούλιο συνεδρίασε στις 28-7-2011, παρουσία δύο εργοληπτών, και αποφάσισε ομόφωνα να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας. Μετά τη λήψη της απόφασης αυτής το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 29-7-2011 και αποφάσισε, όπως το έργο εκτελεσθεί με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Στο επιχείρημα «ναι μεν είναι επείγον αλλά γιατί τόσο αργά;» η Υπηρεσία απαντάει ως εξής: Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού τον Μάιο εξετάστηκε η δυνατότητα υλοποίησης του έργου να γίνει μέσω συμπληρωματικής σύμβασης από τον Ανάδοχο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», αφενός λόγω πολύ μεγάλης έκπτωσης και αφετέρου για άμεση ολοκλήρωση.

Για τη διαδικασία αυτή απαιτήθηκαν περίπου 45 μέρες, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί επιτυχώς, δεδομένου ότι δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη συναίνεση μεταξύ επίβλεψης και αναδόχου.

Τέλος, επειδή η νομιμότητα της διαδικασίας δεν αμφισβητείται από κανέναν αλλά μπαίνουν ερωτηματικά για την «ηθική» και τη «διαφάνεια», δεν πιστεύουμε ότι ο Δήμος Χανίων είναι τόσο «φτηνός» για να «τσαλακώσει» την ηθική του ή να δημιουργήσει «σχέσεις εξάρτησης» με κατασκευαστές για ένα έργο, η αξία των εργασιών του οποίου είναι 75.000 €, με ελάχιστα περιθώρια κέρδους…

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου”.