Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

25/10/2011, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

25.10.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 

  1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το λόγο ότι, δεν υπάρχει σύμβαση με προμηθευτή καυσίμων, αν και ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για το διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και η διαδικασία των υποψήφιων που συνεχώς μεταβάλλονται βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο και ως εκ τούτου με την παρούσα συνεδρίαση κλειδώνει ο πίνακας της κατανομής της ανάθεσης της προμήθειας των καυσίμων.

 

                                                    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                        Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη