Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

12/1/2011, Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Χανίων

12.01.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Χανίων :

Από το Μ. Σκουλάκη

 

 

Τους οκτώ εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Χανίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων.

 

Στις θέσεις των εντεταλμένων Συμβούλων ορίζονται (κατ’ αλφαβητική σειρά) οι:

κ.κ. Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Κοκκινάκη Μαρία, Καστρινάκης Βασίλειος, Παπαδάκης Δημήτριος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος και Χάμπας Βασίλειος για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2011.

 

Στους εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Χανίων μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

 

1. Στην κα. Αποστολάκη Νίκη, μεταβιβάζει:

Α. την αρμοδιότητα για τα ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης στα όρια του Δήμου Χανίων.

 

2.  Στον κ. Αρχοντάκη Γεώργιο μεταβιβάζει:

Α. την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη, προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη Χρυσή (Χρυσούλα).

Β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητές του.

 

3. Στην κα. Κοκκινάκη Μαρία μεταβιβάζει:

Α. το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών & δράσεων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων όλων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητές της.

Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας, οι οποίες δεν θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λειψάκη Δημήτριο:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας.

 

4. Στον κ. Καστρινάκη Βασίλειο μεταβιβάζει:

Α. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κεραμιών, οι οποίες δεν θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αμπαδιωτάκη Ελευθέριο:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κεραμιών.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Κεραμιών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κεραμιών.

 

5. Στον κ. Παπαδάκη Δημήτριο μεταβιβάζει:

Α. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου οι οποίες δεν θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λιονάκη Μανούσο:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ακρωτηρίου.

 

6. Στον κ. Πουλιδάκη Γεώργιο μεταβιβάζει:

Α. Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν το Γραφείο Φωτεινής Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κεμεσίδη Εμμανουήλ.

Β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητές του.

 

7. Στον κ. Φραγγεδάκη Γεώργιο μεταβιβάζει:

Α. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Θερίσου οι οποίες δεν θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λειψάκη Δημήτριο:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Θερίσου.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Θερίσου.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Θερίσου.

 

8. Στον κ. Χάμπα Βασίλειο μεταβιβάζει:

Α. Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν το Γραφείο Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Δημοτικής συγκοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι οποίες δεν θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κεμεσίδη Εμμανουήλ

Β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητές του.

p1