Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

18/3/2011, Ορισμός νέων Εντεταλμένων Συμβούλων στο Δήμο Χανίων

18.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:03

Στον ορισμό δύο νέων εντεταλμένων συμβούλων -των κ.κ. Βλαζάκη Νικόλαο και Καστρινάκη Βασίλειο, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα θεματικά αντικείμενα του Αθλητισμού και της Καθαριότητας αντίστοιχα – προχώρησε ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης στα πλαίσια του στόχου της δημοτικής αρχής για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση του δημοτικού έργου.

 

Ειδικότερα, ο κ. Βλαζάκης ανέλαβε το συντονισμό των αρμοδίων Υπηρεσιών για τα θέματα, που αφορούν τις υπηρεσίες Αθλητισμού και ειδικότερα την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού, την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους δημότες και τη συντήρηση - διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Δ. Λειψάκη. Από την άλλη, ο κ. Καστρινάκης αναλαμβάνει –εκτός από τις αρμοδιότητες που του είχαν δοθεί για τη Δημοτική Ενότητα Κεραμιών – την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα, που αφορούν τη Διεύθυνση Καθαριότητας, η οποία θα ασκείται σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Μ. Κεμεσίδη.

 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

Πέραν των παραπάνω, ο Δήμαρχος Χανίων προχώρησε και σε μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των Αντιδημάρχων και πιο συγκεκριμένα  την αρμοδιότητα για τα Δημοτικά Σφαγεία, τα Δημοτικά Κοιμητήρια, τη Δημοτική Αγορά και τις Λαϊκές Αγορές την ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης και την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων, ο Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος Λειψάκης.