Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 02/05/2011 12:05

02/05/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 5η του μηνός Μαϊου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων χώρων
  2. Δακοκτονία 2011
  3. Ανακλήσεις αποφάσεων Δημ.Επιτροπής που αναφέρονται σε ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
  4. Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας Καταστημάτων
  5. Οριστικές ανακλήσεις αδειών λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΞΥΝΙΔΗΣ