Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 09/03/2011 11:03

09/03/2011, Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής καλούνται να προσέλθουν στη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   11η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87), λόγω του κατεπείγοντος δεκατριών υπολόγων πάγιας προκαταβολής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμων δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός δεκατριών υπολόγων πάγιας προκαταβολής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμων δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο τρέχοντος έτους.