Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 09/08/2011 02:08

04/08/2011, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 10/08/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 66530/4-8-11    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)         Αποδοχή επιχορήγησης ποσού Πολιτικής Προστασίας – αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση της υπ’αριθμ. 405/2011 απόφασης του Δ.Σ.

2)         Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 408/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

3)         Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 406/2011 απόφασης του Δ.Σ.

4)         Ακύρωση της υπ’αριθμ. 351/2011 απόφασης του Δ.Σ. και νέα αναμόρφωση του προϋπολογισμού

5)         Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

6)         Ενιαία τιμολόγηση τελών σύνδεσης δικτύων νέας ΔΕΥΑΧ

7)         Προσωρινή τιμλόγηση τελών χρήσης νερού και αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Ακρωτηρίου και Νέας Κυδωνιάς

8)         Έγκριση εκδήλωσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης στη Δημοτική Ενότητα Σούδας

9)         Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 45 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων» του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

10)   Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Χωραφακίων

11)   Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

12)   Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία και έναρξη Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων»

13)   Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Δήμου Χανίων για την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Αποκορώνου» - ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης

14)   Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Δήμου Χανίων για την Πράξη «Κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Αποκορώνου» - ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης

15)   Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Στατική Μελέτη αποκατάστασης του Ενετικού Μεγάρου της οδού Ζαμπελίου»

16)   Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των υλικών και ορισμός επιτροπής παραλαβής των υλικών του έργου «Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων»

17)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία (φάση Β’)»

18)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών πέριξ των ΟΤ 1031-1032-1033-407Β, ανατολικά του ΟΤ 1034 και επέκταση ανακατασκευής οδού Εθνικής Αντιστάσεως

19)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου»

20)   Ορισμός μελών που θα απαρτίζουν την επιτροπή του άρθρου 186 του Κ.Δ.Κ. (εκποίηση ακινήτων)

21)   Έγκριση εξαγοράς τμημάτων γης οικοπέδων ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γεωργίου, Ευαγγελίας και Ιωάννη Περάκη αντίστοιχα για λόγους δημόσιας ωφελείας ως των μόνων κατάλληλων ακινήτων για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού που είναι η διαπλάτυνση της οδού Κνωσού στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας

22)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δ.Δ. Μουρνιών»

23)   Έκδοση παραγωγικής άδειας στον Πετράκη Νεκτάριο του Εμμανουήλ για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές

24)   Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων