Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 10/02/2012 02:02

10/02/2011, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Την 16η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 θα πραγματοποιθεί δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 16/02/2011  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8413/10-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

Θέμα  1°:          Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα  2°:          Αίτημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων (Ε.Π.Σ.Χ.)

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 3°:  Έγκριση Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής       Διαβούλευσης Δήμου Χανίων

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα  4°:      Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης Χανίων

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 5°:       Πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το συμβούλιο τοπωνυμιών  για την σύμφωνη γνώμη του περί χρήσης δηλωτικού σήματος από το Δήμο

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 6°:  Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΚΥΔΩΝ

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 7°:    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα

Εισηγητής:      Δήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 8°:         Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Σταυλισμών Ζώων

Εισηγητής:      Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα  9°:        Έγκριση συνδιοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής από το Δήμο Χανίων και τον Όμιλο Φίλων Τέχνης Χανίων

Εισηγητής:      Δημήτριος Λειψάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα  10°:         Προσφορά κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες

Εισηγητής:      Χρυσούλα Χατζηδάκη Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 11°:   Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Χανίων

Εισηγητής:      Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα  12°:      Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Χανίων και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννούμενων Δήμων

Εισηγητής:      Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 13°:      Έγκριση υπογραφής σύμβασης σύνδεσης με τον ανάδοχο του έργου ΟΤΕ, για την νησίδα τέσσερα, στην οποία ανήκουν τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων, όπως αυτό έχει συνταχθεί από τον κύριο του έργου «ΚτΠ» και το ΥΠΕΣΔΔΑ

Εισηγητής:      Μανούσος Λιονάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 14°:    Έγκριση σύναψης συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων του Πεδίου Βολής Κρήτης, της Αμερικάνικης Βάσης, της Δ/νσης ναυτικών όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης και του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 15°:    Έγκριση πρακτικών Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Κ. Μητσοτάκη (γέρο-Κωστή)

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 16°:       Άδεια τομής για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στον αγροτικό δρόμο, από το χωριό Μαλάξα έως τις κεραίες των τηλεοπτικών σταθμών μήκους 3.300 μ.

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 17°:       Συμβιβαστική προσκύρωση ακινήτου (Περικλή Κουτσουρελάκη)

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 18°:    Έγκριση παράτασης του έργου «Περιστοίχιση και πλακόστρωση πλατείας Καθιανών»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 19°:      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις συνοικιακών δρόμων Δ.Δ. Δήμου Κεραμειών»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 20°:      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων Δήμου Κεραμειών»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 21°:      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Θερίσου»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 22°:      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας Δήμου Ελ Βενιζέλου, Φάση 2007-2008»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 23°:  Οριστική παραλαβή των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Αποδυτηρίων Γηπέδου Σούδας (ΑΡΗ ΣΟΥΔΑΣ)

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 24°:      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία (ΣΑΤΑ 2007, 2008, 2009, 2010)»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Θέμα 25°:      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση τμήματος Παλιού Τελωνείου για τη στέγαση της ΔΗΠΕΧ»

Εισηγητής:      Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων