Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 28/12/2011 02:12

21/12/2011, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 28/12/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  106248/21-12-11  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

1)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Δημοτική οδοποιία ΣΑΤΑ 2007, 2008, 2009, 2010)

2)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Κατασκευή στεγάστρου κερκίδων γηπέδου Περιβολίων)

3)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Κατασκευή κτιρίου συνεργείων Δήμου Χανίων)

4)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Συντηρήσεις – εγκαταστάσεις παραλιών Δήμου Χανίων)

5)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Αφαίρεση χλοοτάπητα γηπέδου Περιβολίων)

6)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Διαμόρφωση πρώην τοπικού καταστήματος Κουνουπιδιανών για στέγαση ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου)

7)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Ασφαλτοστρώσεις – Διαμορφώσεις οδών)

8)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Κτηματολογικοί Πίνακες και διαγράμματα απαλλοτρίωσης του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών με Χανιά»)

9)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Πολεοδομική Μελέτη Καρμήλου Χανίων)

10)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Γεωλογική Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας 21 Χανίων)

11)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Καταγραφή μηχανολογικών δεδομένων και αναλώσιμων υλικών οχημάτων του Δήμου Χανίων)

12)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Αποσυναρμολόγηση μεταλλικού Θεάτρου Ανατολικής Τάφρου)

13)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Διανοίξεις – Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων 2010)

14)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Μισθοδοσία)

15)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων)

16)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (έσοδα από εισφορές αθλουμένων στο εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης)

17)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (τακτοποίηση ταμειακού υπολοίπου 2010)

18)    Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (για λειτουργικές δαπάνες και έργα του Ν. 3756/2009 άρθρο 27)

19)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (ΦΠΑ εσόδων – εξόδων)

20)    Αναμορφώσεις σε ΚΑΕ εσόδων – εξόδων

21)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

22)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

23)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους

24)    Επιστροφή χρημάτων από πρόστιμο αυθαιρέτου

25)    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

26)    Αποδοχή δωρεάς δυο έργων τέχνης του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη

27)    Γνωμοδότηση για την έκδοση επαγγελματικών αδειών των Λαϊκών Αγορών

28)    Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το σχολικό έτος 2011-2012

29)    Έγκριση Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής ΝΚ/ΔΚ

30)    Έγκριση Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών όπλων

31)    Έγκριση Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής Αμερικάνικης Βάσης

32)    Έγκριση Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής Λιμενικού Ταμείου

33)    Έγκριση Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης

34)    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 824/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατά συνέπεια της υπ’αριθμ. 936/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών αθλητικών εγκαταστάσεων

35)    Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

36)    Έγκριση 5ου/2011 Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

37)    Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠΠ-Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων

38)    Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) του Δήμου Χανίων

39)    Έγκριση τιμολογίου υπηρεσιών ΔΕΥΑΧ έτους 2012

40)    Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στη περιοχή Αγιάς

41)    Συνέχιση στατικής μελέτης ενίσχυσης του Δημοτικού Μεγάρου

42)    Λύση της σύμβασης της μελέτης Δημοτικής Αγοράς Χανίων

43)    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Θερίσου»

44)    Έγκριση 3ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2009» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

45)    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις οδών της πόλεως Χανίων, χρήση 2010»

46)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διακοσμητικός φωτισμός Παζινού – Μουζουρά – Κουνουπιδιανών» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

47)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Γεωτρήσεις για απορροή ομβρίων Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

48)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δενδροφυτεύσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Νεροκούρου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)

49)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δενδροφυτεύσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μουρνιών» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)

50)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου για Σεϊτάν Λιμάνια» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

51)    Προσκύρωση τμήματος κοινόχρηστου χώρου προς την ιδιοκτησία 080103 στο Ο.Τ. 120 σχεδίου πόλεως ΠΕ1-Π. Σούδας