Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

6/12/2011, Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Χανίων

06.12.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 08:12

Λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2011, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 7η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Κυδωνίας 29), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το εγκεκριμένο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χανίων (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)