Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

10/10/2011, Συγχώνευση Διπλών Οικογενειακών Μερίδων από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων: Έως τις 31/12/2011 η Κατάθεση των Υπεύθυνων Δηλώσεων

10.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:10

 

Από το Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων Αρρένων του Δήμου Χανίων επισημαίνεται ότι με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι επτά (7) Δήμοι, που συνενώθηκαν, αποτελούν από 1-1-2011 τις Δημοτικές Ενότητες του νέου Δήμου Χανίων. Συνέπεια αυτού είναι η ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων, γεγονός που οφείλεται στην ενδεχόμενη εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς πρώην Ο.Τ.Α., νυν δημοτικές ενότητες του Δήμου Χανίων.

 

Θα πρέπει, ακολούθως, σύμφωνα με την 42/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι διπλοεγγεγραμμένοι δημότες – σύζυγοι να επιλέξουν, με υπεύθυνη δήλωση, την οικογενειακή μερίδα, η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι έως 31-12-2011 είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως:

 

  1. στο Γραφείο Δημοτολογίου στο Δημαρχείο Χανίων (Κυδωνίας 29, τηλέφωνο: 28213 41791), ή
  2. στα Περιφερειακά Δημαρχιακά Κτίρια του Δήμου Χανίων:

 

                       Ακρωτηρίου:                    Τηλ. Κέντρο:  28213 - 43700

                        Ελευθερίου Βενιζέλου:    Τηλ. Κέντρο:  28213 - 43800

                        Θερίσου:                           Τηλ. Κέντρο:  28213 - 41400

                         Κεραμιών:                        Τηλ. Κέντρο:  28213 - 43900

                         Νέας Κυδωνίας:               Τηλ. Κέντρο:  28213 - 41100

                        Σούδας:                             Τηλ. Κέντρο:  28213 - 41200

 

σχετική υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4. Ν. 1599/1986), όπου θα δηλώνουν:

 

«επιθυμώ την κανονική εγγραφή μου στην Οικογενειακή μερίδα του συζύγου μου / της συζύγου μου (ονοματεπώνυμο-)».

 

Με το πέρας την ανωτέρω προθεσμίας το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων θα προβεί οίκοθεν στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων, που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.