Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

08/08/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

08.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

 Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11η  Αυγούστου ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00π.μγια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Εγκριση Πρακτικού διεξαγωγής Διαγ/σμού προμήθειας Καυσίμων
  2. Εγκριση Πρακτικού διεξαγωγής Διαγ/σμού για προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Χαρών
  3. Ψηφίσεις πιστώσεων
  4. Εγκρίσεις όρων Διακ/ξης
  5. Μετακινήσεις Υπαλλήλων