Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

13/10/2011, Ψήφισμα συμπαράστασης για το Θέμα των Καυσίμων

13.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

Το  Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά την συνεδρίασή της 12ης Οκτωβρίου 2011, συζήτησε ως θέμα της ημερησίας διατάξεως το θέμα της ποινικής δίωξης εκπροσώπων του πρώην Δήμου Σούδας και της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση αποθηκών Υγρών Καυσίμων στον κλειστό Κόλπο της Σούδας και αποφάσισε Ομόφωνα τα εξής:

Α) Εκφράζει την συμπαράστασή του στο πρώην Δήμαρχο Σούδας κ. Γ. Περράκη, στα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, στα μέλη του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Σούδας και στα μέλη του Δ.Σ. των Συλλογικών Φορέων των τέως Δήμων Σούδας και Αρμένων, δηλώνοντας την έντονη αντίθεση του στην ποινική δίωξη τους

Β) Δηλώνει ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων δεν πρέπει να ποινικοποιούνται.

Γ) Θεωρεί ότι η δίωξη εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων και φορέων της ευρύτερης περιοχής της Σούδας, που είναι  αντίθετά με τη δημιουργία αποθηκών υγρών καυσίμων στον κλειστό κόλπο της Σούδας, μετατρέπει σε ποινικό αδίκημα μια πολιτική διαμαρτυρία – διεκδίκηση που έγινε με γνώμονα την υπεράσπιση των τοπικών συμφερόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος και όχι την πρόκληση βλάβης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.