Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

22/02/2011, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τετάρτη 23-2-11

17.02.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23/02/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10349/17-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

  1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77)
  2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας ΚΥΔΩΝ
  3. Σύσταση νέας ενιαίας ΔΕΥΑ Χανίων
  4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
  5. Συμμετοχή Δημοτικού Συμβούλου στην τελετή παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας
  6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 17/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ
  7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 19/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ευθείας αναθέσεων ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011
  8. Ψήφισμα στήριξης της Ένωσης πρατηριούχων βενζίνης και πετρελαιοειδών Νομού Χανίων