Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

15/06/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15.06.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 17η του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων χώρων (μεμονωμένες θέσεις και τραπεζοκαθίσματα)
  2. Προεγκρίσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  3. Ανακλήσεις αποφάσεων που αναφέρονται σε ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
  4. Ανακλίσεις  αδειών λειτουργίας Καταστημάτων
  5. Γεωμετρικές μεταβολές
  6. Τροποποίηση σχεδίου πόλης