Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

14/04/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

14.04.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   18  του μηνός Απριλίου  έτους 2011, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Διαγωνισμός Καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ