Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Σούδας

22.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.430.000,00

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.430.000,00

Ημερομηνία ένταξης: 15/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5033064

 


Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Σούδας. Το σχολείο βρίσκεται στην οδό Εθνάρχου Βενιζέλου 4 στην Σούδα της Δ.Ε Σούδας του Δήμου Χανίων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατηγορία κατάταξης του κτιρίου με βάση τον ΚΕΝΑΚ εκδόθηκε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ ex ante) από ενεργειακό επιθεωρητή που κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Δ. Το ΠΕΑ είναι σύμφωνο με την τελευταία τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ (ΚΕΝΑΚ 2017) [Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17]. Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του παραπάνω κτιρίου, με εξειδικευμένες παρεμβάσεις, όπως :

Α. Τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Β. Απομάκρυνση της υφιστάμενης υγρομόνωσης από το δώμα και πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης -υγρομόνωσης σε αυτό (σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές).

Γ. Αφαίρεση των απλών μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή.

Δ. Θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου μέσω Κεντρικής Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες μονάδες fan coil τοίχου εγκατεστημένες στους χώρους του κτιρίου.

Ε. Εγκατάσταση καινοτόμου αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού.

ΣΤ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του δώματος του κτιρίου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος του ενεργειακού συμψηφισμού από ΦΒ συστήματα.

Παραδοτέο της πράξης: Το κτίριο του Γυμνασίου Σούδας αναβαθμισμένο ενεργειακά από κατηγορία Δ σε κατηγορία Α

 


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Σύμβαση


 

Αρχεία

  1. Φωτογραφίες Έργου