Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου και 4ου Γυμνασίου -3ου Λυκείου Χανίων (σχολικό συγκρότημα Κουμπέ)

22.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.760.000,00

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.760.000,00

Ημερομηνία ένταξης: 15/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5032897


Η παρούσα πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου και 4ου Γυμνασίου καθώς και του 3ο Λυκείου Χανίων, σχολικές μονάδες που αποτελούν το σχολικό συγκρότημα Κουμπέ Δήμου Χανίων. Το σχολικό Συγκρότημα βρίσκεται στην συμβολή των οδό Απτέρων και Αποκορώνου στην περιοχή Κουμπέ Χανίων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατηγορία κατάταξης του κάθε κτιρίου εκδόθηκε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ (ΠΕΑ ex ante) από ενεργειακό επιθεωρητή που κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Δ. Το ΠΕΑ είναι σύμφωνο με την τελευταία τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ (ΚΕΝΑΚ 2017) [Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17]. Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των παραπάνω κτιρίων, με εξειδικευμένες παρεμβάσεις όπως: Α. Τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Β. Απομάκρυνση των υφιστάμενων μεταλλικών πανέλων από τα δώματα και πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης - υγρομόνωσης σε αυτά. Γ. Αφαίρεση των απλών μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και αντικατάστασή τους με κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή. Δ. Θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου μέσω Κεντρικής Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες μονάδες fan coil τοίχου εγκατεστημένες στους χώρους του κτηρίου. Ε. Εγκατάσταση καινοτόμου αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού.

Παραδοτέα της πράξης: Το κτιριακό συγκρότημα του 3ου-4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΜΠΕ) ενεργειακά αναβαθμισμένο από κατηγορία Δ σε κατηγορία Β


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr