Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας Δήμου Χανίων

05.02.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 06:02

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.360.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.360.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 25/01/2021

Κωδικός ΟΠΣ: 5069402

Το έργο αυτό αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας, το οποίο βρίσκεται στην παραλιμένια περιοχή του κόλπου Σούδας. Το Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας είναι ένα κτιριακό συγκρότημα 4 κτιρίων τα οποία πρόκειται όλα να αναβαθμιστούν ενεργειακά από κατηγορία Δ σε κατηγορία Β. Η πρόταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Α. Την τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Β. Την πλήρη κατασκευή θερμομόνωσης - υγρομόνωσης στο δώμα.Η θερμομόνωση αφορά μόνο το βατό δώμα . Επίσης προτείνεται η αφαίρεση των υφιστάμενων κεραμιδιών που εδράζονται μέσω τεγίδων πάνω σε κεκλιμένη στέγη από σκυρόδεμα και η εκ νέου τοποθέτηση κεραμοσκεπής με υγρομόνωση και θερμομόνωση επι της στέγης.

Γ. Την αφαίρεση των απλών, ξύλινων και μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και την αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίνου διπλού υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή.

Δ. Την θέρμανση και ψύξη των εσωτερικών χώρων του κτηρίου μέσω Κεντρικής Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες μονάδες fan coil τοίχου εγκατεστημένες στους χώρους του κτηρίου.

Ε. Την τοποθέτηση νέων κυκλοφορητών inverter για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης των ζεστών νερών χρήσης καθώς και των παλιών θερμαντικών σωμάτων, που θα παραμείνουν στους χώρους υγιεινής (τουαλέτες , ντουζ κλπ).

ΣΤ. Την τοποθέτηση δύο συστημάτων παραγωγής ζεστών νερών χρήσης (ένα για κάθε λεβητοστάσιο).

Ζ. Την αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των φωτιστικών με κατάλληλα φωτιστικά υψηλής απόδοσης καθώς και την εγκατάσταση σε κάθε αίθουσα ενός καινοτόμου αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού.


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Διακήρυξη


Διακήρυξη έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας Δήμου Χανίων"