Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων

05.02.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 06:02

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 300.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 300.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 25/01/2021

Κωδικός ΟΠΣ: 5069430

Η πράξη αυτή αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του νηπιαγωγείου της Αγίας Μαρίνας το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου του δημοτικού σχολείου της Αγίας Μαρίνας στην οδό Αδαμάντιου Κοραή και Κ. Σφακιανάκη, στο κέντρο της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στηρίζονται στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης καθώς και στις συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΠΕΑ που εκδόθηκε, προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από την κατηγορία E στην κατηγορία Β. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν :

Α. Την τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης .

Β. Την αντικατάσταση της ξύλινης στέγης του κυρίως κτιρίου με ανακατασκευή του ξύλινου σκελετού της με προσθήκη θερμομόνωσης - υγρομόνωσης σε αυτήν.

Γ. Την απομάκρυνση της υφιστάμενης υγρομόνωσης από το δώμα των χώρων υγιεινής και πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης - -υγρομόνωσης σε αυτά.

Δ. Την αφαίρεση των απλών μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και η αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή.

Ε. Τη θέρμανση και ψύξη των εσωτερικών χώρων του κτηρίου μέσω Κεντρικής Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες μονάδες fan coil τοίχου εγκατεστημένες στους χώρους του κτηρίου.

Ζ. Την αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των φωτιστικών με κατάλληλα φωτιστικά υψηλής απόδοσης καθώς και την εγκατάσταση σε κάθε αίθουσα ενός καινοτόμου αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού.


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Διακήρυξη