Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05) και στο πάρκο Σελίνου & Χάου (CH12)

03.03.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 06:03

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5c

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 633.000 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 633.000 €

Ημερομηνία ένταξης: 25/2/2021

Κωδικός ΟΠΣ: 5067556

Η πράξη αυτή αφορά εργασίες για τη διαμόρφωση και οργάνωση των χώρων καταφυγής με κωδικούς CH05 (Πλατεία Κολοκοτρώνη), CH12 (Πάρκο Σελίνου και Χάου). Η διαμόρφωση των χώρων αφορά στον απαραίτητο σχεδιασμό και κατασκευή υποδομών ώστε να πληρούν τα γενικά κριτήρια που θέτουν οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής συνάθροισης κοινού μετά από σεισμό, για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο χώρος CH05 (Πλατεία Κολοκοτρώνη) έχει συνολικό εμβαδό 642,84 τ.μ., ενεργή επιφάνεια 585,81 τ.μ. και μπορεί να εξυπηρετήσει 293 άτομα. Ο χώρος CH12 (Πάρκο Σελίνου και Χάου) έχει συνολικό εμβαδό 383 τ.μ., ενεργή επιφάνεια 383τ.μ. και δύναται να εξυπηρετήσει 192 άτομα. Σήμερα οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως πάρκα και η πρόταση στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας προς τους χώρους, των περιοχών κίνησης και στάσης των χώρων αυτών, καθώς και την κατασκευή απαραίτητων εγκαταστάσεων για την εν δυνάμει χρήση τους ως χώροι καταφυγής (ενίσχυση υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης)


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Σύμβαση

Διακήρυξη