Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και ποδηλατοδρόμου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων

03.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.:2.703.085,76 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.703.085,76 €

Ημερομηνία ένταξης: 01/06/2021

Κωδικός ΟΠΣ: 5091687

Το έργο υλοποιείται επί των οδών Χ. Γιάνναρη – Σκαλίδη και τμήμα της οδού Πειραιώς και αφορά σε κατασκευή προσβάσιμων πεζοδρομίων, πεζόδρομων και ποδηλατικών διαδρομών και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχές με τη χρήση ψυχρών υλικών, αύξηση του πρασίνου και νέο οδοφωτισμό. Οι δρόμοι που εντάσσονται στο έργο βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων, συνθέτοντας ένα συνεχές δίκτυο κίνησης το οποίο:

α) διασχίζει το εμπορικό κέντρο της πόλης,

β)συναντά τις βασικές εισόδους προς την Παλιά Πόλη (οδός Μουσούρων και οδός Χάληδων) και

γ)καταλήγει μέσω της οδού Πειραιώς στην δυτική παραλιακή είσοδο του Ενετικού Λιμανιού.

Στόχος είναι η πλήρη αναμόρφωση της περιοχής με βασικό μέλημα τον ριζικό μετασχηματισμό της συνολικής εικόνας και

λειτουργίας του χώρου. Η πράξη αποτελείται από τέσσερα (4) Υποέργα:

1 "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" . Όπου περιλαμβάνεται ανακατασκευή σε πεζοδρομίων σε νέα γεωμετρία και νέα ψυχρά υλικά, ποδηλατοδρόμος, νέος αστικός εξοπλισμός και οδοφωτισμός, και ενίσχυση της υφιστάμενης φύτευσης με νέα.

2 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

3 "ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ - ΣΚΑΛΙΔΗ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

4 "ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Τροποποίηση Πράξης

Διακήρυξη

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr