Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Μελέτη ανάπλασης Ανατολικής Τάφρου των Ενετικών Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων

23.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 05:12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Δικαιούχος: Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 177.225,71€
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 177.255,71€
Ημερομηνία ένταξης: 23/12/2021
Κωδικός ΟΠΣ: 5155021

Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι η σύνταξη πλήρους μελέτης και τευχών Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάπλαση της Ανατολικής Τάφρου των Ενετικών Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων, με στόχο τη διαμόρφωσή της ως χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής και τη λειτουργική, περιβαλλοντική, αισθητική και αειφορική αποκατάστασή της με επεμβάσεις ήπιας μορφής και κλίμακας, και με σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου. Η Ανατολική Τάφρος σήμερα έχει σχεδόν τριγωνικό σχήμα. Η βάση πλάτους 63 περίπου μέτρων βρίσκεται στα νότια και η κορυφή στο βορρά, ενώ το μήκος της τάφρου είναι περίπου 220 μ και το μέσο έχει πλάτος 45 μ. Αποτελεί το Δημόσιο Κτήμα Α.Β.Κ. 322, η απαλλοτρίωση του οποίου κηρύχτηκε για αρχαιολογικούς σκοπούς με δαπάνες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Ανήκει κατά κυριότητα και νομή στο Ελληνικό Δημόσιο, διαχειριστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με εξαίρεση το υπαίθριο θέατρο, ο υπόλοιπος χώρος παραμένει χωρίς συγκεκριμένη χρήση και καθώς δεν έχει σκιερά σημεία, δεν χρησιμοποιείται από τους κατοίκους. Κατά την τουριστική κυρίως περίοδο μετατρέπεται σε παράνομο, αυτοσχέδιο χώρο στάθμευσης, χάνοντας εντελώς τον χαρακτήρα του δημόσιου χώρου και υποβαθμίζοντας όλο το μνημείο των ενετικών οχυρώσεων. Επιπλέον, κατά μήκος του τείχους και του θολωτού αγωγού υπάρχει αυτοφυής παρασιτική βλάστηση που παρά τον τακτικό καθαρισμό αναβλαστάνει γρήγορα, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, προκαλώντας πλημμύρες στην Ανατολική Τάφρο.

Για την ανάπλαση του χώρου της Ανατολικής Τάφρου και την απόδοσή της στους κατοίκους ως υπαίθριο πράσινο χώρο, προβλέπεται να εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:

- Τοπογραφική μελέτη

- Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερου χώρου ΚΑΙ Τεύχη Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων

- Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΚΑΙ Τεύχη Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων
- Φυτοτεχνική Μελέτη ΚΑΙ Τεύχη Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων

- ΣΑΥ-ΦΑΥ

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται σε 443.064,27€.

 


Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr