Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της βίλας Πωλογιώργη στην Αμπεριά Χανίων

23.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 05:12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Δικαιούχος: Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 268.879,94€
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 268.879,94€
Ημερομηνία ένταξης: 23/12/2021
Κωδικός ΟΠΣ: 5155026

Το αρχοντικό του βουλευτή Χαράλαμπου Πωλογιώργη είναι ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά κτίρια των Χανίων και βρίσκεται μεταξύ των οδών Κροκιδά και Πρεβελάκη, στην περιοχή της Αμπεριάς Χανίων. Το αρχικό οίκημα κτίστηκε από την οικογένεια του Θεμιστοκλή Ποθητού γύρω στα 1870 και περιελάμβανε δυο (2) κτίρια, ένα ισόγειο και ένα διώροφο με τα υποστατικά του. Η βίλα, η οποία έχει χαρακτηριστεί με την Υ. Α. ΥΠΠΕ/ Γ/ 1237/ 30317/ 29. 4. 1982 (ΦΕΚ 314/ Β/ 28. 5. 1982) ως έργο τέχνης που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας. Σήμερα, η βίλα βρίσκεται σε δεινή κατάσταση καθώς έχει καταρρεύσει το μεγαλύτερο μέρος της στέγης και τα μεσοπατώματα, ενώ η ανεξέλεγκτη βλάστηση και η εγκατάλειψή του έχουν οδηγήσει στην ερείπωση και τη λεηλάτησή του από τα αξιόλογα στοιχεία του. Στο δυτικό σκέλος του κτιρίου διατηρείται αξιόλογος γραπτός διάκοσμος που εντοπίζεται στα ταβάνια του χαγιατιού και των τριών δωματίων του ορόφου Το μνημείο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 827,20 μ2 και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με επιφάνεια 336,67 μ2 το κάθε ένα. Η βίλα Πωλογιώργη ανήκει ιδιοκτησιακά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στην οποία περιήλθε από παραχώρηση από το Δήμο Χανίων.

Αντικείμενο της πράξης είναι η σύνταξη πλήρους μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου που είναι γνωστό ως «Βίλα Πωλογιώργη» και την επανάχρησή του ως πολυχώρου Πολιτισμού, για ποικίλες δράσεις στους τομείς των σύγχρονων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών (μουσική, φωτογραφία, κινηματογράφος, χαρακτική, γλυπτική, κεραμική, γραφιστική, σχεδιασμός, διακόσμηση, τυπογραφία, κόμικς κλπ)

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκπονηθούν:

(α) Τοπογραφική Μελέτη, για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του υφιστάμενου διαγράμματος με τα απαραίτητα επιπλέον στοιχεία,

(β) Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, για τον προσδιορισμό των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων και δεδομένων που πρέπει να ληφθούν
υπόψην κατά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης (π.χ. η κατάσταση και ο τρόπος θεμελίωσης),

(γ) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διατύπωση πρότασης επανάχρησης, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη κινητού εξοπλισμού (π.χ. επίπλωση), τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου με πρόβλεψη για μικρό αναψυκτήριο, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και μελέτη συντήρησης οροφοδιακόσμου και λοιπού διακόσμου,

(δ) Μελέτη φέρουσας κατασκευής (στατική μελέτη), για την αξιολόγηση της στατικής λειτουργίας του μνημείου, την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς του και τη διατύπωση προτάσεων επισκευών ή ενισχύσεων προκειμένου να μπορεί να παραλάβει ασφαλώς τις νέες χρήσεις

(ε) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, για την ενσωμάτωση στο μνημείο όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις νέες χρήσεις

Η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θα συνταχθούν σε τρεις (3) φάσεις:

(1)   Προμελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει στάδιο προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας,

(2)   Οριστική Μελέτη και

(3)   Μελέτη Εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τις μελέτες σε μνημεία.

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται σε 672.199,84 €.

Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr